Test za rano otkrivanje trudnoće Cyclotest

Test za rano otkrivanje trudnoće. Za testiranje u mokraći srednjeg mlaza. Cyclotest test za rano otkrivanje trudnoće je vizualni imunološki test za samotestiranje, za kvalitativno određivanje humanog korionskog gonadotropina (hCG) u mokraći radi ranog utvrđivanja trudnoće.

Najraniji mogući početak primjene testa: Test se može koristiti 4 dana prije očekivane mjesečnice.* U većini slučajeva, tada test pokazuje točan rezultat. Međutim, budući da razina koncentracije hCG-a može biti različita od žene do žene ili postoji mogućnost da je pogrešan datum zadnje mjesečnice, test treba ponoviti nakon nekoliko dana u slučaju da je negativan ili se sumnja na trudnoću.

Više detalja

6,17 € (46,49 kn)

Tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK.

Više informacija

* Ako se želite testirati prije predviđene mjesečnice, test za rano otkrivanje trudnoće prepoznaje trudnoću 4 dana prije predviđene mjesečnice u približno 57% trudnica, 3 dana prije u približno 87%, 2 dana prije u približno 96%, te 1 dan prije u približno 98% trudnica. Od datuma predviđene mjesečnice, test za rano otkrivanje trudnoće, prepoznaje trudnoću u preko 99,9% slučajeva.


Izvođenje testa

Prikupljanje uzorka i izvođenje testa

1. Uzorak mokraće mora se prikupiti u čistu i suhu posudu.

2. Preporuča se korištenje prve jutarnje mokraće zbog visoke koncentracije hCG-a. Međutim, mogu se koristiti uzorci mokraće sakupljeni u bilo koje doba dana. Ako se uzorak ne može analizirati odmah, može se pohraniti na temperaturu od 2 do 8 °C do 72 sata prije testiranja.

3. Ako uzorak mokraće sadrži vidljivi talog, mora se istaložiti da bi se za testiranje dobio uzorak mokraće bez taloga.


Postupak

1. Vrećica u kojoj se nalazi test i mokraća moraju biti na sobnoj temperaturi. Za početak, otvorite zatvorenu vrećicu, povlačenjem uz urez. Izvadite test iz vrećice i iskoristite odmah po otvaranju vrećice.

2. Primite dršku testnog štapića jednom rukom. Drugom rukom uklonite poklopac s testnog štapića da bi oslobodili apsorbirajući vršak. Stavite poklopac na stranu kako bi kasnije mogli vratiti poklopac na testni štapić.

3. Prikupite mokraću u čistu posudu (nije uključena u pakiranje testa) i uronite apsorbirajući vršak u mokraću tijekom najmanje 10 sekundi. Također možete apsorbirajući vršak testnog štapića usmjeriti prema dolje i staviti ga u mlaz mokraće najmanje 10 sekundi da se dobro namoči.

4. Vratite poklopac na testni štapić i pričekajte da se pojavi obojena linija. Pročitajte rezultat nakon 5 minuta.

5. Ovisno o koncentraciji hCG-a u ispitivanom uzorku, pozitivan rezultat se može vidjeti već nakon 40 sekundi. Međutim, za potvrdu negativnog rezultata, potrebno je pričekati cjelokupno vrijeme reakcije (5 minuta). Stoga, rezultat treba očitati nakon 5 minuta.

6. Odložite u otpad nakon jednokratne uporabe. Ne očitavajte rezultate testa nakon 10 minuta.


Tumačenje rezultata testa

Pozitivan test: U testnom području pojavljuju se dvije linije različitih boja - kontrolna linija i testna linija. To pokazuje da je trudnoća potvrđena. Intenzitet boje testnih linija može biti različit s obzirom na promjenu koncentracije hormona tijekom trudnoće. Već lagano obojena testna linija ukazuje na pozitivan rezultat. Važne su rane mjere opreza. Odmah se obratite svom liječniku ili primalji kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svog djeteta. Izbjegavajte moguće rizike za zametak (npr. X-zrake).

Negativan test: U testnom području pojavljuje se samo kontrolna linija, ne pojavljuje se testna linija. To znači da trudnoća nije otkrivena.

Neispravan test: U testnom području se ne pojavljuje niti jedna linija ili se pojavljuje samo jedna obojena linija. Ako se to dogodi, ponovite s novim testom. Ako test ponovno ne uspije, molimo obratite se distributeru i navedite serijski broj.

Upute za sigurnu primjenu

In vitro dijagnostički test za samotestiranje

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu prije izvođenja testa. Obratite pozornost na položaj linija C i T. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti. Jednom korišteni test nemojte ponovno koristiti. Odložite u otpad nakon jednokratne uporabe. Ne koristiti ako je zaštitna vrećica oštećena ili otvorena. Ne dodirujte membranu na testnom štapiću. Nakon otvaranja zaštitne vrećice, test treba odmah upotrijebiti. Dugotrajno izlaganje vlazi u zraku, nakon otvaranja vrećice, može uzrokovati oštećenje testa. S uzorkom mokraće i korištenim testom postupajte kao s potencijalnim izvorom zaraze. Izbjegavajte dodir s kožom. Osigurajte posudu za uzimanje uzorka mokraće prije početka testiranja (nije uključena u pakiranje testa).

Jedna kutija sadrži: jedna zaštitna vrećica sadrži jedan testni štapić i sredstvo za sušenje (nije jestivo).

proizvodi u istoj kategoriji

Uz ovaj proizvod drugi su kupili: