Kategorije

Bezreceptni lijekovi

Lijekovi kojima je odobren način izdavanja bez liječničkog recepta nazivaju se bezreceptni lijekovi ili OTC lijekovi.

Web stranica Ljekarna.hr omoguć samo pregled i opis bezreceptnih (OTC) lijekova, dok se OTC lijekovi sukladno zakonskoj regulativi mogu isključivo kupiti samo fizički u ljekarni.

Status bezreceptnog lijeka mogu dobiti samo oni lijekovi za koje nije nužan prethodni posjet liječniku jer su namijenjeni kratkotrajnom liječenju simptoma/stanja koje pacijenti lako sami prepoznaju i koji su namijenjeni za bolesti odnosno stanja koja ne zahtijevaju nužan liječnički nadzor te koji imaju izrazito pozitivan sigurnosni profil, odnosno koji su dokazano sigurni za upotrebu u samoliječenju.

Oznaka bezreceptnog (OTC) lijeka na web stranici Ljekarna.hr
Svaki bezreceptni (OTC) lijek koji se nalazi na web stranici Ljekarna.hr ima posebnu oznaku koja jasno komunicira da se radi o OTC lijeku koji je moguće kupiti isključivo fizički u ljekarni nakon savjetovanja vezanog za primjenu lijeka.