Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Kontakt agencije: 

www.almp.hr


Sukladno s člankom 50, stavak 3. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), molimo nađite poveznicu na internetsku stranicu Agencije s podacima o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu (putem interneta).

LINK